Lực lượng quân đội chính thức hỗ trợ đăng kiểm ô tô tại Hà Nội

Lực lượng quân đội chính thức hỗ trợ đăng kiểm ô tô tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Thiếu hụt đăng kiểm viên, các trung tâm đăng kiểm hoạt động cầm chừng, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân. Những thực tại trên đang dần được giải quyết nhờ có sự góp mặt hỗ trợ công tác đăng kiểm của lực lượng quân đội, bước đầu triển khai tại Hà Nội.