Huawei vừa đạt giải thưởng Giải pháp truy cập cố định tốt nhất với AirPON

Huawei vừa đạt giải thưởng Giải pháp truy cập cố định tốt nhất với AirPON

(Ngày Nay) - Nhờ bộ tính năng sáng tạo cung cấp các trải nghiệm mạng gia đình cao cấp và giúp các nhà khai thác di động nhanh chóng xây dựng mạng cố định, Huawei AirPON đã được trao giải thưởng Giải pháp truy cập cố định tốt nhất (Best Fixed Access Solution) tại lễ trao giải trực tuyến của Diễn đàn Thế giới băng thông rộng 2020 (BBWF 2020).