Vinfast ký kết thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế xây dựng nhà máy tại Mỹ

Vinfast ký kết thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế xây dựng nhà máy tại Mỹ

(Ngày Nay) - Hà Nội, Việt Nam - ngày 13 /7/2022 - VinFast công bố chính thức ký kết Thỏa thuận Thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu. Mỗi hợp đồng ký kết có giá trị tối thiểu khoảng 2 tỷ USD, tập trung vào việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ.