Volkswagen nhận giải Euro NCAP với hệ thống liên lạc Car-To-X

Volkswagen nhận giải Euro NCAP với hệ thống liên lạc Car-To-X

(Ngày Nay) - Hệ thống liên lạc Car-To-X của VW cho phép các phương tiện trao đổi thông tin với nhau. Công nghệ với tên gọi cụ thể là "Local Hazard Warning" (Cảnh báo nguy hiểm cục bộ) là công nghệ đầu tiên được Euro NCAP trao giải trong 6 năm.