iPhone 12 và iPhone 12 Pro có thiết kế cấu tạo giống nhau

iPhone 12 và iPhone 12 Pro có thiết kế cấu tạo giống nhau

(Ngày Nay) - Để phân biệt iPhone 12 và iPhone 12 Pro chúng ta sẽ phải nhìn và cụm camera sau. Ngoài việc có ngoại hình giống nhau thì sau khi mổ bụng hai chiếc iPhone người ta còn thấy chúng còn có rất nhiều các linh kiện giống nhau.