Chiếc bán tải Nissan Frontier vẫn chạy tốt sau 1,6 triệu km và 13 năm chở hàng

Chiếc bán tải Nissan Frontier vẫn chạy tốt sau 1,6 triệu km và 13 năm chở hàng

(Ngày Nay) - Tài xế giao hàng ở Chicago - Brian Murphy bắt đầu ngày làm việc của mình trước khi mặt trời mọc và trở về nhà khoảng 13 giờ sau đó. Ông đặt ra mục tiêu của lái xe 1 triệu dặm trên chiếc Nissan Frontier của ông khi mua nó vào năm 2007 và khoảng 50.000 giờ sau đó chiếc xe đã đạt được con số kể trên.