Hai cuộc rượt đuổi thời hậu COVID -19

Hai cuộc rượt đuổi thời hậu COVID -19

Rượt đuổi những “con” virus cuối cùng còn trên lãnh thổ Việt Nam và rượt đuổi thời gian để phát triển kinh tế, hai cuộc rượt đuổi này, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “nếu chưa đồng tốc thì đất nước chưa hết lâm nguy”.