Retrospective Scooters giới thiệu bộ "kits" điện dành cho những chiếc Vespa và Lambrettas

Retrospective Scooters giới thiệu bộ "kits" điện dành cho những chiếc Vespa và Lambrettas

(Ngày Nay) - Trong số những thiết kế mang tính biểu tượng của thời kỳ hậu chiến của nước Ý, rất ít thiết kế nắm bắt được bản chất của “La Dolce Vita” (cuộc sống ngọt ngào) như Vespa và Lambrettas, những chiếc xe tay ga với tinh thần “free-sprited” – hào sảng, tự do, không câu nệ chuẩn mực xã hội” đã trở nên phổ biến và được yêu thích trên khắp nước Ý, sau đó là thế giới.