80% khách hàng đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ sở hữu VF 5 Plus.

Hơn 70% khách hàng sẵn sàng ngừng mua xe xăng để chờ ô tô điện VinFast VF 5 Plus

(Ngày Nay) - Trong hơn 600 người tham gia k hảo sát “Nên mua xe luôn hay đợi VF 5 Plus”, có tới 7 2 % cho biết sẽ chờ thêm ít nhất 4 tháng để được sở hữu mẫu “ ô tô điện quốc dân ” của VinFast . Kết quả này khá tương đồng với con số 80% khách hàng đặt cọc xe VF 5 Plus trong ngày đầu tiên mở bán cam kết chắc chắn sẽ lấy xe .