Huawei Band 6 cháy hàng tại Việt Nam

Huawei Band 6 cháy hàng tại Việt Nam

(Ngày Nay) -  Hơn 3.500 vòng đeo tay thông minh Huawei Band 6 đầu tiên cháy hàng tại Việt Nam, phản ánh tích cực thói quen theo dõi sức khỏe của người dùng Việt.