Oneplus chính thức sáp nhập với OPPO

Oneplus chính thức sáp nhập với OPPO

(Ngày Nay) -  Trong tương lai chúng ta sẽ thấy các sản phẩm của Oppo và OnePlus sẽ có nhiều điểm giống nhau khi hai thương hiệu này chính thức sáp nhập bộ phận R&D.