Honda Việt Nam doạ kiện, chủ tịch Pega cho rằng Honda cần 'thức tỉnh' chứ đừng doạ nhau

Honda Việt Nam doạ kiện, chủ tịch Pega cho rằng Honda cần 'thức tỉnh' chứ đừng doạ nhau

(Ngày Nay) - Cho rằng Pega đã vi phạm luật quảng cáo, luật canh tranh trong lễ ra mắt sản phẩm xe máy điện eSH. Honda Việt Nam đã gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần xe điện Pega LTT cải chính, gỡ bỏ và chấm dứt việc so sánh, sử dụng hình ảnh Honda SH2020 để 'quảng cáo' sản phẩm xe máy điện eSH. Tuy nhiên, phía xe điện Pega cũng phúc đáp lại rằng họ chẳng làm gì sai.