Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới khai mạc với chủ đề 'Dám mơ lớn'

Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới khai mạc với chủ đề 'Dám mơ lớn'

(Ngày Nay) - Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Amazon Global Selling Việt Nam khai mạc “Amazon Week 2022: Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới" năm thứ tư liên tiếp tại Việt Nam. Với chủ đề “Dám mơ lớn”, sự kiện năm nay hướng tới việc kết nối doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp cả nước - không phân biệt quy mô hay ngành hàng kinh doanh - đến với thị trường quốc tế, đồng thời khai phá tiềm năng của Thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Amazone Glabal Selling lần đầu tổ chức hội thảo thương mại điện tử trực tuyến tại Việt Nam

Amazone Glabal Selling lần đầu tổ chức hội thảo thương mại điện tử trực tuyến tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng trực tuyến - sự kiện kết nối, trang bị kiến thức đồng thời mở ra những cơ hội mới cho người bán hàng Việt Nam, nhằm khai phá tối đa tiềm năng của sản phẩm “Made-in-Vietnam”. Trung tâm Thông tin Bán hàng Amazon bằng tiếng Việt chính thức được ra mắt nhằm hỗ trợ người bán hàng Việt Nam cải thiện quy trình vận hành và gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ. Việc thành lập đội ngũ chuyên trách mới tại Hà Nội đẩy mạnh việc hỗ trợ người bán hàng tại địa phương.