Amazone Glabal Selling lần đầu tổ chức hội thảo thương mại điện tử trực tuyến tại Việt Nam

Amazone Glabal Selling lần đầu tổ chức hội thảo thương mại điện tử trực tuyến tại Việt Nam

(Ngày Nay) -Lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng trực tuyến - sự kiện kết nối, trang bị kiến thức đồng thời mở ra những cơ hội mới cho người bán hàng Việt Nam, nhằm khai phá tối đa tiềm năng của sản phẩm “Made-in-Vietnam”. Trung tâm Thông tin Bán hàng Amazon bằng tiếng Việt chính thức được ra mắt nhằm hỗ trợ người bán hàng Việt Nam cải thiện quy trình vận hành và gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ. Việc thành lập đội ngũ chuyên trách mới tại Hà Nội đẩy mạnh việc hỗ trợ người bán hàng tại địa phương.