Mỹ đồng ý loại Xiaomi khỏi danh sách các công ty “liên quan đến quân đội Trung Quốc”

Mỹ đồng ý loại Xiaomi khỏi danh sách các công ty “liên quan đến quân đội Trung Quốc”

(Ngày Nay) -  Tập đoàn Xiaomi và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ban hành Báo cáo tình trạng chung liên quan đến vụ kiện do công ty Trung Quốc đệ trình. Trong các tài liệu, chính phủ Mỹ đã thừa nhận các vấn đề tư pháp thủ tục trong danh sách quân sự và sẵn sàng giải quyết vấn đề với Tập đoàn Xiaomi và loại bỏ công ty khỏi danh sách đen quân sự.