Google đã chặn hơn một triệu ứng dụng vi phạm chính sách trên Play Store vào năm 2021

Google đã chặn hơn một triệu ứng dụng vi phạm chính sách trên Play Store vào năm 2021

(Ngày Nay) -  Google đã chặn tới 1,2 triệu ứng dụng được phát hành trên Google Play vào năm 2021 vì vi phạm các chính sách. Google còn giới thiệu các tính năng và cải tiến tập trung vào quyền riêng tư để bảo vệ người dùng chống lại các ứng dụng và nhà phát triển xấu và cải thiện an toàn dữ liệu, tất cả những điều đó sẽ mang lại cải tiến tốt hơn cho người dùng Android.