Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường
Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Không phải đến thời điểm này, vấn đề môi trường mới được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết của toàn nhân loại. Những hậu quả của việc tàn phá môi trường đang đưa cuộc sống của loài người đến gần hơn với những hiểm họa của sự diệt vong.
Hoằng pháp với bảo vệ môi trường
Hoằng pháp với bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Bảo vệ môi trường là một việc làm có ý nghĩa rất lớn cho đời sống hiện tại và vì các thế hệ mai sau. Đó được xem như là trách nhiệm cần nghiêm túc thực hiện để hạn chế tối đa những tác hại không tốt cho môi trường tự nhiên.
Phật giáo đồng hành cùng bảo vệ môi trường
Phật giáo đồng hành cùng bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Phật giáo có truyền thống gắn bó, chia sẻ nhiều mặt với dân tộc, Nhà nước và các tổ chức xã hội bảo vệ môi trường. Tín đồ Phật giáo là nhân tố tích cực khi sống “thân thiện với môi trường”. Lối sống đó phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đất nước, với tinh thần của đạo đức môi trường hiện đại.