Cảnh sắc chùa Tam Chúc - Vịnh Hạ Long trên cạn
Cảnh sắc chùa Tam Chúc - Vịnh Hạ Long trên cạn

Chùa Tam Chúc hiện là ngôi chùa lớn nhất nhất thế giới ngày nay được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1000 năm. Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt, với cảnh quan mặt hướng hồ lưng tựa núi - Tiền Lục Nhạc – Hậu Thất Tình.