Nguyên nhân thủ nhang đánh cô đồng ở Phủ Dầy: để đòi nợ?
Nguyên nhân thủ nhang đánh cô đồng ở Phủ Dầy: để đòi nợ?
(Ngày Nay) - Trao đổi với đại diện Phủ Chính Tiên Hương (Phủ Dầy) được biết, trước khi hành hung cô đồng Ngọc, cậu Mạc đã gặp và nói sẽ đánh cô đồng này. Dù được can ngăn hết sức nhưng cậu Mạc vẫn cố tình thực hiện và trong lúc hành hung phía cậu Mạc còn chửi bới và đòi nợ cô đồng Ngọc.