Chùa Dâu – Công trình kiến trúc cổ mang giá trị tâm linh
Chùa Dâu – Công trình kiến trúc cổ mang giá trị tâm linh
(Ngày Nay) - Chùa cổ Pháp Vân Tự tức chùa Dâu (xã Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những ngôi chùa có công trình kiến trúc độc đáo, mang nhiều giá trị tâm linh - nơi khởi nguồn của đạo Phật.