Ảnh minh hoạ.
Hãy nuôi lớn những hạt giống thiện lành trong tâm
(Ngày Nay) - Cuộc sống thật ra chỉ gói gọn trong hai chữ: Trân trọng! Vì thời gian mỗi ngày một ít đi, người thân hay bạn hữu rồi cũng sẽ đến lúc phân ly. Không tranh chấp, không so bì, dành thời gian nói điều tốt đẹp, giúp đỡ cảm thông, trân quý từng tấm lòng tốt với mình.