Lễ cung nghinh và an vị tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước
Lễ cung nghinh và an vị tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước
(Ngày Nay) - Lễ cung nghinh và an vị tôn tượng Đức tôn sư Thiện Phước bằng chất liệu đồng tím đã được chùa Long Phước Thọ (Long Thành, Đồng Nai) và Không gian Văn hóa Nghệ thuật Phật Giáo Diệu Tướng Am tổ chức vào chiều 20/3 (18/02 âm lịch),