Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ
Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ
(Ngày Nay) - Đừng đi tìm sự hoàn hảo và hạnh phúc từ bên ngoài mà hãy tự mình hoàn thiện bản thân. Khi đó phước đức, thiện lành, hạnh phúc sẽ đổ về với bạn như những cơn mưa tự tìm về sông suối.
Tâm tĩnh lặng tự khắc lòng người sẽ bình yên
Tâm tĩnh lặng tự khắc lòng người sẽ bình yên
(Ngày Nay) - Là kiếp người, vui cũng sống, buồn cũng sống. Một ngày được sống thì hãy cứ sống hết mình, sống lạc quan. Hãy cứ để lòng từ mở rộng, cho dù đời này có đưa ta về đâu.