Hãy cảm ơn những thuận duyên và nghịch ý trong cuộc đời
Hãy cảm ơn những thuận duyên và nghịch ý trong cuộc đời
(Ngày Nay) - Vô thường nghĩa là không thường còn, nghĩa là có rồi mất. Giả sử ta đang bị bệnh và ta hết bệnh, ta đang có phiền muộn rồi phiền muộn ấy tan biến và niềm vui bước tới. Đó chính là vô thường! Một sự vô thường rất đẹp đẽ.