Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường
Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Không phải đến thời điểm này, vấn đề môi trường mới được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết của toàn nhân loại. Những hậu quả của việc tàn phá môi trường đang đưa cuộc sống của loài người đến gần hơn với những hiểm họa của sự diệt vong.