Ảnh minh họa.
Phụ nữ lấy nhu làm điểm mạnh
(Ngày Nay) - Đoan chính không chỉ là vẻ đẹp lộng lẫy trên sắc tướng; đoan chính còn là uy nghi trang nghiêm biểu lộ tự nhiên.