Chú Đại Bi được hiểu là “Thần chú của Phật Pháp”.
Sự linh ứng nhiệm màu của Chú Đại Bi
(Ngày Nay) - Đối với những người không theo Phật giáo, những câu chuyện linh nghiệm của Thần chú Đại Bi có thể mang màu sắc huyền bí, khó tin. Tuy nhiên, sự linh ứng của thần Chú Đại Bi đã được minh chứng bằng nhiều câu chuyện có thật đến từ nhiều Phật tử thực hành trì tụng.