Hoà thượng Thích Thiện Nhơn làm Phó Pháp chủ GHPGVN
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn làm Phó Pháp chủ GHPGVN
(Ngày Nay) - Ngày 21/12/2023, trong phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN cuối năm 2023, chuẩn bị cho Đại nghị lần thứ nhất, diễn ra tại Văn phòng Đức Pháp chủ - Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), việc tăng cường, suy cử nhân sự Ban Thường trực đã được đặt ra và thống nhất.