Ác dục và tà kiến gốc rễ của đấu tranh
Ác dục và tà kiến gốc rễ của đấu tranh
(Ngày Nay) - Ác dục là quá nhiều tham muốn bất thiện. Vì tham ái làm cho mờ mắt nên người ta tìm mọi cách để được nhiều hơn. Mọi tranh giành, đấu đá lẫn nhau ở đời đều bắt nguồn từ tham dục. Tà kiến là thấy biết sai lạc. Vì thấy biết không đúng chân lý nên dẫn đến đấu tranh.
Tâm từ bi chính là người bạn tốt của mỗi chúng ta
Tâm từ bi chính là người bạn tốt của mỗi chúng ta
(Ngày Nay) - Trong một ngày, con người từ bỏ sự lương thiện trong lòng, như tự bẻ đi đôi cánh của mình, rồi chọn một điểm tựa nào đó bên ngoài để nép vào, hôm ấy, chúng ta đã vô tình chọn cho ngày mai của mình những bất an, nhưng đến mãi sau này mới biết.
Ảnh minh hoạ.
Chú trọng phong thủy cách mấy cũng không bằng sống thiện tâm?
(Ngày Nay) - Khi nghe những lời nói của bà cụ, thầy phong thủy hết sức xấu hổ. Từ đó về sau, ông đã từ bỏ các loại phong thủy, chuyên chú tu hành bản thân. Bởi vì cuối cùng ông đã hiểu rằng: Tốt hơn phong thủy rất nhiều chính là thiện tâm, cao hơn phép thuật rất nhiều chính là nhân quả.