Tổ đình Bác Ái, một ngôi cổ tự do những người Việt di cư đến vùng đất Tây Nguyên kiến lập
'Nếp chùa xưa' giữa lòng phố núi
(Ngày Nay) - Trải qua bao thăng trầm, dẫu chịu tác động của thời gian, khói lửa chiến tranh, Tổ đình Bác Ái (phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vẫn giữ được những nét xưa vốn có giữa lòng phố núi Kon Tum.