Phóng sinh là tốt nhưng phải biết cách.
Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?
(Ngày Nay) - Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh, và quan niệm nhân quả của sinh tử - luân hồi. Để hiểu việc này theo tinh thần giáo lý Phật đà, đại chúng hãy gạt bỏ những ồn ào và thiên kiến, lắng tâm đọc lại khai thị sau đây của Đại sư Thích Thánh Nghiêm (Trung Quốc).
Hạnh nguyện Đại bi của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Hạnh nguyện Đại bi của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
(Ngày Nay) - Con người nên thường trì niệm năm thanh âm Từ Bi của đức Đại Bi Quán Âm để huân tập hạt giống từ bi, khiến cho hạt giống ấy thể hội dần dần nơi tự tâm. Trì niệm nghĩa là xưng niệm danh hiệu ở nơi miệng và ức niệm công đức trong tự tâm. Đó là phương pháp niệm Quán Âm chân chính.
Ảnh minh họa.
Sự Từ bi và Trí tuệ của Đức Phật
(Ngày Nay) - Đức Phật là một vĩ nhân cao quý của nhân loại và đồng thời cũng là một bậc đại giác ngộ. Tuy đã hơn 25 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Ngài nhập Niết Bàn nhưng giáo pháp và cuộc đời đức hạnh của Ngài vẫn tỏa sáng rạng ngời khắp thế giới.
Thông điệp từ Bồ-tát Quán Thế Âm
Thông điệp từ Bồ-tát Quán Thế Âm
(Ngày Nay) - Mấy ngàn năm nay, kể từ khi thế giới này biết đến sự hiện hữu của Bồ-tát Quán Thế Âm, không biết có được bao nhiêu người đủ phước duyên thấy được chân thân - báo thân của Ngài, hoặc ít ra là thấy được Ngài với hình ảnh giống như chúng ta đang thờ phụng.