Người làm thiện nhiều nhưng tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh
Người làm thiện nhiều nhưng tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh
(Ngày Nay) - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Ảnh minh hoạ.
Ghi nhớ sâu sắc lời Phật dạy về đạo làm người
(Ngày Nay) - “Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật. Vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối.“ Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối.”
Những trải nghiệm từ việc quét chùa
Những trải nghiệm từ việc quét chùa
(Ngày Nay) - Chúng tôi là Phật tử trong đạo tràng Pháp hoa, mỗi ngày đều được nghe pháp thoại của Trưởng lão Hòa thượng tôn sư, đạo lực của ngài truyền cho chúng tôi động lực tôn kính Tam bảo vô bờ bến, sự hăng say làm Phật sự