Quang cảnh buổi biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sau hai ngày làm việc, sáng nay ngày 29/11, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.
Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm ảnh 1

Quang cảnh buổi biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Toàn thể đại hội niệm Phật 3 lần thống nhất thông qua danh sách tấn phong 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.

Được biết, đối với giáo phẩm Hoà Thượng, có 265 vị được tấn phong tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; và có 3 vị thuộc Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phật giáo Việt Nam tại Lào và Phật giáo Việt Nam tại Úc được tấn phong.

Tin cùng chuyên mục