Ác dục và tà kiến gốc rễ của đấu tranh
Ác dục và tà kiến gốc rễ của đấu tranh
(Ngày Nay) - Ác dục là quá nhiều tham muốn bất thiện. Vì tham ái làm cho mờ mắt nên người ta tìm mọi cách để được nhiều hơn. Mọi tranh giành, đấu đá lẫn nhau ở đời đều bắt nguồn từ tham dục. Tà kiến là thấy biết sai lạc. Vì thấy biết không đúng chân lý nên dẫn đến đấu tranh.
Ảnh minh họa.
Nhân quả là sự tiếp nối đưa đến luân hồi
(Ngày Nay) - “Nhân quả tạo ra sự tiếp nối, là nguyên nhân của sự luân hồi ....”.  Theo giáo lý đạo Phật, luôn có sự liên hệ giữa các nghiệp trước đây, giữa các kiếp sống trước trước đây với đời sống hiện nay.