Ảnh minh họa.

Nhân quả là sự tiếp nối đưa đến luân hồi

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - “Nhân quả tạo ra sự tiếp nối, là nguyên nhân của sự luân hồi ....”.  Theo giáo lý đạo Phật, luôn có sự liên hệ giữa các nghiệp trước đây, giữa các kiếp sống trước trước đây với đời sống hiện nay.

Một người trồng xoài khi đến mùa thu hoạch bỗng có một người khác đến hái trộm hết xoài của ông ta. Ông ta kiện người hái trộm lên quan thì người hái trộm nói rằng:

“Này ông, tôi có hái trộm gì của ông đâu. Ông nhớ kỹ lại xem. Ngày xưa ông chỉ trồng toàn cây xoài con mà, ông có trồng trái xoài đâu. Hôm nay tôi chỉ hái trái xoài chứ có hái cây xoài nào của ông đâu mà ông bảo là tôi ăn trộm?”

Lời bào chữa của người hái trộm dĩ nhiên không được chấp nhận vì ông ta phủ nhận sự liên hệ giữa cây xoài và trái xoài. Dù người trồng không trực tiếp trồng các quả xoài, nhưng quả đó có được từ cây mà ông ta trồng nên quả cũng thuộc về người trồng. Trong trường hợp này cây xoài và trái xoài ‘tuy hai mà một’, đều thuộc về người chủ. Đến khi các trái chín rơi rụng, mọc lên các cây xoài con khác thì chúng cũng đều thuộc về người chủ đó.

Luôn có sự liên hệ giữa các nghiệp trước đây, giữa các kiếp sống trước trước đây với đời sống hiện nay. Chính nhân quả tạo ra sự tiếp nối và đưa đến luân hồi. Khi ta chết đi phần Tướng sẽ biến đổi để trở về với cát bụi nhưng phần Tánh sẽ tìm đến với một hình tướng mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đó những gì ta trồng trong kiếp sống cũ sẽ được gặt hái ở kiếp sống mới, giống như quả xoài phát ra từ cây xoài.

Tin cùng chuyên mục