Ảnh minh họa.
Thiền cho người mới đến
(Ngày Nay) - Nói một cách đơn giản: mọi khía cạnh của thiền đều tốt. Cho dù bạn đã thực hành trong bao lâu, ngay cả khi bạn dường như không nhận được bất kỳ kết quả nào, tất cả đều tốt. Khi bạn có thể làm cho tâm tĩnh lặng với hơi thở, cũng tốt cho tâm. Vì lý do này, thiền là điều bạn nên thực hành mọi lúc, mọi nơi.
Ảnh minh họa.
Thiền trong công việc
(Ngày Nay) - Khi ngồi thiền, có ba điều chúng ta cần lưu ý là Hơi thở: khiến cho nó trở thành đối tượng của tâm; Chánh niệm: nghĩ về thuật ngữ thiền bud - với hơi thở vào và dho - với hơi thở ra; Tâm: giữ tâm cả bằng hơi thở và bằng Buddho.