Người có tâm luôn muốn chia sẻ Phật Pháp cho mọi người xung quanh
Người có tâm luôn muốn chia sẻ Phật Pháp cho mọi người xung quanh
(Ngày Nay) - Nghe xong một bài giảng hay, ta cũng hãy bước sang nhà hàng xóm chia sẻ cho họ cùng nghe. Chỉ nhờ chút điều thiện như vậy mà sau này khi vừa cất tiếng khóc chào đời, ta sẽ được sinh vào trong gia đình biết Phật pháp, suốt cuộc đời mình sống trong đạo đức, trong thánh thiện.