Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo
Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo
(Ngày Nay) - Cúng dường đèn với ý nghĩa trong tâm thắp sáng ngòn đèn, hiện tại tâm ta đang tối tăm, thì vào lúc này tâm ta thanh tịnh, trở về bản tánh Phật, ngọn đèn trong tâm sáng ra, cúng dường đèn này mới là trân quý giá trị nhất.
Muốn bố thí có phước quả lớn phải thành tựu chín đức
Muốn bố thí có phước quả lớn phải thành tựu chín đức
(Ngày Nay) - Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước. Nhưng bố thí để “được quả báo lớn, đến chỗ cam-lồ, diệt tận” thì không phải ai cũng tỏ tường.
Ảnh minh họa.
Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp mới được phước lớn
(Ngày Nay) - Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý, phước báo vô lượng. Nhất là cha mẹ, hai đấng sinh thành đã dày công giáo dưỡng chúng ta nên người thì ơn sâu nghĩa nặng khó đáp đền.
Ảnh minh họa.
Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?
(Ngày Nay) - Mỗi khi đến chùa chúng ta thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh gia chủ không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường?
 Ảnh minh họa.
Cúng dường là gì?
(Ngày Nay) - Cúng dường có nghĩa là gì? Từ cúng dường là nói trại của hai chữ cung dưỡng có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi.
Giáo đoàn IV – Hệ phái Khất sĩ cúng dường trường hạ
Giáo đoàn IV – Hệ phái Khất sĩ cúng dường trường hạ
Vừa qua, ngày 27/6 (nhằm 07/5/Canh Tý), Thượng toạ Minh Lộc – Giáo phẩm Hệ phái, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV, Phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm làm trưởng đoàn đã cùng chư Tôn đức Tăng Ni hướng dẫn quý Phật tử các miền tịnh xá trực thuộc đến thăm và cúng dường các trường hạ.