Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo

Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Cúng dường đèn với ý nghĩa trong tâm thắp sáng ngòn đèn, hiện tại tâm ta đang tối tăm, thì vào lúc này tâm ta thanh tịnh, trở về bản tánh Phật, ngọn đèn trong tâm sáng ra, cúng dường đèn này mới là trân quý giá trị nhất.

Vào thời Đức Phật còn tại thế, tập tục đốt đèn cúng Phật đã được thịnh hành, kỳ nguyện đốt đèn mong cầu thăng trưởng phúc báu và trí huệ.

Đương thời có một cô gái nghèo, nghe Đức Phật thuyết pháp xong, biết được công đức của việc cúng dường, Cô phát tâm mua đèn cúng dường, nhưng cô không có tiền. Lúc đó cô gái nghèo liền cắt tóc của mình đem bán, số tiền cô bán tóc có được đem đi mua một cây đèn, đến trước Phật thắp cúng dường. Cô chân thành chắp tay, lễ lạy. Cô cảm thấy sung sướng vì đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Sau đó, A Nan tôn giả đi kiểm tra các cây đèn, và phát hiện có một cây đèn cháy sáng và lâu nhứt, A Nan cảm thấy khác lạ và đi hỏi đức Phật.

Cúng dường đèn với ý nghĩa trong tâm thắp sáng ngòn đèn, hiện tại tâm ta đang tối tăm, thì vào lúc này tâm ta thanh tịnh, trở về bản tánh Phật, ngọn đèn trong tâm sáng ra, cúng dường đèn này mới là trân quý giá trị nhất.

Phật đà nói: “Vị chủ nhân của cây đèn này là người phát bồ đề tâm rộng lớn, hơn hẳn những vị cúng dường khác, thế nên cây đèn này cháy lâu và sáng nhứt. Sau đó vị cùng nữ này được Thế Tôn thọ ký là sẽ luân hồi trong 15 đời, mà đời nào sinh ra cũng trong nhà quý tộc, không những có tiếng mà còn được tu học Phật Pháp và sau sẽ thành Phật.

Cúng dường đèn không chỉ cúng vật chất ly đèn cầy rồi đốt lửa lên là ta đã nói rằng đầy đủ cúng dường lên Tam Bảo, mà cúng dường đèn với ý nghĩa trong tâm thắp sáng ngòn đèn, hiện tại tâm ta đang tối tăm, thì vào lúc này tâm ta thanh tịnh, trở về bản tánh Phật, ngọn đèn trong tâm sáng ra, cúng dường đèn này mới là trân quý giá trị nhất.

Tin cùng chuyên mục