Mọi vật trên đời này là do biết phụng hiến mà trở nên giá trị

Mọi vật trên đời này là do biết phụng hiến mà trở nên giá trị

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Mọi thứ trong cuộc đời đều có vai trò hữu dụng riêng của nó, nhưng khác là đặc tánh nào mà thuộc về nơi thích hợp mà thôi. Tâm thức chúng sanh tạo nên cuộc đời của mình cũng tương tự thế.

Nếu là cây nhang, thì phải đốt thân mình để tỏa mùi hương. Nếu là ngọn nến thì phải cháy thân mình để phát ánh sáng. Nhưng nếu là thùng rác thì nhờ thu gom thứ đã bỏ đi mà thành hữu dụng, nếu là cây chổi thì do cọ sát với điều dơ bẩn mà có công năng.

Cũng vậy, tất cả mọi vật trên đời này là do biết phụng hiến, phục vụ cho tha nhân trong giá trị đang có của mình mà trở nên giá trị. Nhưng chính đặc tánh khác nhau mà tạo nên giá trị khác nhau.

Chỉ ai biết hy sinh tham dục của mình để đem lại những ánh sáng và hương thơm cho cuộc đời thì được người đời đặt nơi trang trọng và linh thiêng như công dụng của nhang và nến.

Nếu gom những pháp của thế gian để làm cho mình có giá trị thì cũng như thùng rác. Nếu tiếp xúc những pháp ô nhiễm để mình có công năng thì cũng như cây chổi kia.Chỉ ai biết hy sinh tham dục của mình để đem lại những ánh sáng và hương thơm cho cuộc đời thì được người đời đặt nơi trang trọng và linh thiêng như công dụng của nhang và nến.

Mọi thứ trong cuộc đời đều có vai trò hữu dụng riêng của nó, nhưng khác là đặc tánh nào mà thuộc về nơi thích hợp mà thôi - Tâm thức chúng sanh tạo nên cuộc đời của mình cũng tương tự thế.

Tin cùng chuyên mục