Lời Phật dạy về nhân duyên của sự suy vong
Lời Phật dạy về nhân duyên của sự suy vong
(Ngày Nay) -  Theo tuệ giác Thế Tôn, chính tham lam, sân hận và si mê là tác nhân gây ra những đau thương và mất mát đó. Người ta có thể nhân danh bất cứ điều gì để khởi động chiến tranh...
Ảnh minh hoạ.
Hãy sống chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành
(Ngày Nay) - Việc cần làm là tích cực tạo dựng giá trị cho mình, trân trọng mọi cuộc gặp gỡ trong đời, lỡ chia xa thì gửi lời chào nhau, còn sum họp thì vui câu san sẻ. Cuộc đời này, có thể tao ngộ đã là một may mắn, hãy chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành...
Hãy sống chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành
Hãy sống chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành
(Ngày Nay) - Việc cần làm là tích cực tạo dựng giá trị cho mình, trân trọng mọi cuộc gặp gỡ trong đời, lỡ chia xa thì gửi lời chào nhau, còn sum họp thì vui câu san sẻ. Cuộc đời này, có thể tao ngộ đã là một may mắn, hãy chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành...
Ảnh minh hoạ.
Lời Phật dạy về nhân duyên của sự suy vong
(Ngày Nay) - Theo tuệ giác Thế Tôn, chính tham lam, sân hận và si mê là tác nhân gây ra những đau thương và mất mát đó. Người ta có thể nhân danh bất cứ điều gì để khởi động chiến tranh...
Ảnh minh hoạ.
Làm người, hãy hạn chế chê trách người khác
(Ngày Nay) - Làm người, đừng chê trách bất kỳ ai. Người tốt cho bạn niềm vui, kẻ xấu giúp ta trưởng thành. Người quan tâm khiến mình thấy ấm áp, kẻ tổn thương mang đến những bài học…