Ảnh minh họa.
Bốn điều nhất định không làm khi sống một đời
(Ngày Nay) - Xét đoán nhân phẩm một người tốt hay không, chỉ cần nhìn thái độ họ đối xử với người thân là biết! Người có tu dưỡng, đầu tiên sẽ có cách ứng xử tốt đẹp với người thân của mình. Giữ được 4 điều dưới đây, gia đình hòa thuận, bạn bè tin tưởng nể trọng, cuộc sống mỗi ngày sẽ thuận lợi hơn.
Thế nào là chân chánh phát tâm Bồ đề?
Thế nào là chân chánh phát tâm Bồ đề?
(Ngày Nay) - Một lòng trên cầu Phật đạo là nhiệm vụ thứ nhất khi muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, thì mọi ý nghĩ trước sau đều phải tập trung tất cả vào đạo Phật không một giây phút lãng quên, càng không thể giữa đường lùi bước.
Ảnh minh họa.
Một khi đã giác ngộ và giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không?
(Ngày Nay) - Trong Kinh có đoạn bảo rằng: Bổn tánh con người vốn là thiện, nhưng do cuộc sống bị nhiễm ô nên mới tạo những việc xấu ác, và như vậy cần phải tu để đoạn trừ những điều ác để từ đó mới có được an lạc tự tại, nhưng thiết nghĩ nếu như mình tu đã được đến giai đoạn này rồi, có khi nào bị nhiễm ô trở lại nữa không?
Ảnh minh họa.
Phật tử chăn nuôi có tạo ác nghiệp?
(Ngày Nay) - Riêng về chăn nuôi, nếu chỉ nuôi (để bán, cày kéo, giữ nhà…) mà không giết thịt thì người nuôi không phạm giới sát sinh, không tạo nghiệp ác giết hại.
Phương pháp tịnh hóa Nghiệp
Phương pháp tịnh hóa Nghiệp
(Ngày Nay) - Hãy nhớ rằng nghiệp không phải là định mệnh, không thể thay đổi được, không có bất thiện nghiệp nào mà không thể tịnh hóa được.
Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
(Ngày Nay) - Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui. Dĩ nhiên, an vui có nhiều cấp độ, từ bậc thấp, bậc trung đến bậc cao. An vui cao tột là an vui không còn bị những hoàn cảnh làm cho giảm sút, hư hoại.
Phúc báo của người dù nghèo khó, nhưng vẫn quyết tâm bố thí
Phúc báo của người dù nghèo khó, nhưng vẫn quyết tâm bố thí
(Ngày Nay) - Đức Phật có dạy rằng: Đời người có 20 điều khó, điều khó thứ nhất chính là: "nghèo mà bố thí". Ý chính là nói những người giàu có bố thí không khó, bởi họ chỉ là san ra một bộ phận tiền dư bạc thừa, không có gì gọi là thiệt thòi to lớn đối với họ cả.
Không tu lãng phí kiếp người
Không tu lãng phí kiếp người
(Ngày Nay) - Nếu bạn là người giàu có, hạnh phúc thì bạn đang là người có đầy đủ phước báu để thuận lợi hơn trong việc tu hành. Bạn đang hái quả ngọt thì phải biết trồng lại căn lành, nhân thiện để có thể hưởng tiếp.
Tu tập thế nào để đạt giải thoát?
Tu tập thế nào để đạt giải thoát?
(Ngày Nay) - Giải thoát theo Phật giáo cũng không ngoài ý nghĩa là tháo tung những trói buộc, vượt thoát thực tại đau khổ và được hoàn toàn tự do. Vậy những gì trói buộc con người? Phật giáo cho rằng có đến vô lượng phiền não trói buộc nhưng tựu trung có hai nhóm chính.
Lời Phật dạy: Buông xả để bình an
Lời Phật dạy: Buông xả để bình an
(Ngày Nay) - Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải thoát, đồng thời, nó còn bảo hộ cho sự cảm thông và tình yêu thương.
Người có tâm luôn muốn chia sẻ Phật Pháp cho mọi người xung quanh
Người có tâm luôn muốn chia sẻ Phật Pháp cho mọi người xung quanh
(Ngày Nay) - Nghe xong một bài giảng hay, ta cũng hãy bước sang nhà hàng xóm chia sẻ cho họ cùng nghe. Chỉ nhờ chút điều thiện như vậy mà sau này khi vừa cất tiếng khóc chào đời, ta sẽ được sinh vào trong gia đình biết Phật pháp, suốt cuộc đời mình sống trong đạo đức, trong thánh thiện.
Sự lan truyền của Đạo Phật ở Châu Á
Sự lan truyền của Đạo Phật ở Châu Á
(Ngày Nay) - Mặc dù đạo Phật chưa bao giờ phát triển phong trào truyền giáo, nhưng qua nhiều thế kỷ, giáo huấn của Đức Phật lại lan rộng: trước tiên là đến Đông Nam Á, rồi xuyên qua Trung Á đến Trung Quốc và vùng còn lại của Đông Á, và cuối cùng đến Tây Tạng và các miền xa xôi ở Trung Á.
Ảnh minh họa.
Lan tỏa điều thiện đến khắp thế gian
(Ngày Nay) - Chúng ta phải làm sao để điều thiện lan tràn trong cuộc sống này. Khi được giúp đỡ, người ta phải biết suy nghĩ và sau này sẽ trở thành người tốt, giúp đỡ được nhiều người khác.
 Ảnh minh họa.
Cúng dường là gì?
(Ngày Nay) - Cúng dường có nghĩa là gì? Từ cúng dường là nói trại của hai chữ cung dưỡng có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi.
Ảnh minh họa.
Thương chúng sinh nhưng phải hiểu biết nhân quả công bằng
(Ngày Nay) - Vì khả năng vật chất của chúng ta không bao giờ là đủ nên chúng ta có một cách rẻ hơn mà hiệu quả hơn, đó là đem băng giảng, đem sách nhân quả cho người ta nghe, đem những lời nguyện để người ta định hướng lại nhân cách, đạo đức.
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
(Ngày Nay) - Chúng ta biết rằng, trong Phật Pháp có rất nhiều điều ta học và nghiên cứu. Và người càng học sâu, càng có trí tuệ thì càng thấy mình còn rất vô minh, không dám phán bừa, không dám làm bừa để mà gây tội.