Ảnh minh họa.
Thiền trong công việc
(Ngày Nay) - Khi ngồi thiền, có ba điều chúng ta cần lưu ý là Hơi thở: khiến cho nó trở thành đối tượng của tâm; Chánh niệm: nghĩ về thuật ngữ thiền bud - với hơi thở vào và dho - với hơi thở ra; Tâm: giữ tâm cả bằng hơi thở và bằng Buddho.
Thiền để huấn luyện tâm
Thiền để huấn luyện tâm
TS Nguyễn Mạnh Hùng quyết đi theo con đường tu tập bởi đó là cả một hành trình dài đế đến được với Hạnh phúc trong từng nhịp thờ cuộc đời.