Dù bị thiệt thòi hay lấn lướt, ta vẫn quyết đi theo con đường của Phật

Dù bị thiệt thòi hay lấn lướt, ta vẫn quyết đi theo con đường của Phật

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói: “Hạnh phúc thay, giữa những người hận thù, ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay, giữa những người xao động, ta sống không xao động. Hạnh phúc thay, giữa những người tham lam, ta sống không tham lam”.

Chúng ta đã đi qua nhiều kiếp luân hồi, và quả báo thì luôn công bằng. Nếu ai đã từng hung dữ sẽ phải đối đầu với sự hung dữ; ai đã từng giết hại sẽ phải gặp lại sự giết hại; ai đã từng hiếp đáp sẽ phải gặp lại sự hiếp đáp; còn những ai sống hiền lành sẽ được về cõi lành, sống an vui bên những con người lương thiện.

Có thể trước kia ta đã hung dữ, ác độc, giết hại... và quả báo xấu sẽ trở lại với ta. Nhưng cho dù phải gánh chịu hậu quả, ta vẫn sẽ nguyện phải bước qua một con đường khác, con đường của sự hiền lành thánh thiện.

Dù có bị thiệt thòi, bị lấn lướt, bị cưỡng ép, ta vẫn quyết đi theo con đường của Phật, vẫn sống đời hiền lành, thánh thiện, vị tha. Cuối cùng, sự tử tế cũng sẽ được đền đáp. Ta sống hiền lành ắt sẽ gặp điều lành, nên vì thế ta phải dặn lòng giữ vững lập trường, kiên định sống lương thiện giữa thế gian đầy ác độc hơn thua.

Đức Phật đã nói: “Hạnh phúc thay, giữa những người hận thù, ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay, giữa những người xao động, ta sống không xao động. Hạnh phúc thay, giữa những người tham lam, ta sống không tham lam”.

Cũng vậy, từ kiếp xưa ta đã từng thù hận, hơn thua, tham lam, ích kỷ,...giờ đây, người đối với mình cũng đầy thù hận, hơn thua...như thế. Nhưng giờ phút này, ta nguyện từ bỏ duyên xưa để bước sang một cuộc sống khác. Dù mọi người có đối xử với mình bằng sự hận thù, tham lam, ích kỷ...ta vẫn nguyện không đem điều đó để đối lại với người. Ta sẽ gây một duyên lành mới là chỉ đem lòng thương yêu, tử tế, vị tha, nhẫn nhục, hiền lành để đối xử với cuộc đời mà thôi. Được như vậy, ta không đi theo lối mòn nghiệp cũ, mà đã bước qua một con đường khác, con đường dẫn đến một cõi giới khác cao cả hơn.

Tin cùng chuyên mục