Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ
Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ
(Ngày Nay) - Đừng đi tìm sự hoàn hảo và hạnh phúc từ bên ngoài mà hãy tự mình hoàn thiện bản thân. Khi đó phước đức, thiện lành, hạnh phúc sẽ đổ về với bạn như những cơn mưa tự tìm về sông suối.
Lời Phật dạy về quả báo của sát sinh
Lời Phật dạy về quả báo của sát sinh
(Ngày Nay) - Một trong những nguyên tắc đạo đức căn bản của người Phật tử là không làm tổn hại, không sát hại chúng sinh. Các đoàn sinh Gia đình Phật tử, khi mới vào chùa đã thuộc lòng câu “Em thương người và vật”. Chẳng những không giết hại, người Phật tử còn nuôi dưỡng tâm từ, luôn thực hành phóng sinh cứu vật.
Lời Phật dạy về tinh thần đoàn kết
Lời Phật dạy về tinh thần đoàn kết
(Ngày Nay) - Từ xưa đến nay tinh thần đoàn kết là một trong những yếu tố quyết định sự trường tồn hay sớm bị diệt vong của một đất nước hay một tổ chức nào đó. Chính điều này đã được đức Phật nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc tuyển tập Trường Bộ.
Lời Phật dạy: Không chê trách lẫn nhau chính là tôn trọng diệu Pháp
Lời Phật dạy: Không chê trách lẫn nhau chính là tôn trọng diệu Pháp
(Ngày Nay) - Khi Thế Tôn nhập Niết bàn, di huấn tối hậu của Ngài cho các Tỷ kheo là “Hãy lấy Pháp và Luật làm thầy” và “Hãy nương tựa hòn đảo chính mình”. Do đó, tuân thủ tuyệt đối Pháp và Luật hay “tôn trọng diệu pháp” là nhiệm vụ trọng yếu của mỗi Tỷ kheo.
Chấp thủ thân này là cội nguồn khổ đau
Chấp thủ thân này là cội nguồn khổ đau
(Ngày Nay) - Thế giới của chúng ta đang sống thuộc cõi dục. Dựa trên nền tảng ái dục mà con người có mặt ở đời. Tất cả những biểu hiện về tư duy, ngôn ngữ và hành động của con người luôn gắn liền với tham ái, vì thế chúng ta được gọi là chúng sanh.
Lời Phật dạy: Vì sao lại gọi là chúng pháp và chúng phi pháp?
Lời Phật dạy: Vì sao lại gọi là chúng pháp và chúng phi pháp?
(Ngày Nay) - Ngoài lòng tôn kính và vâng phục vị thầy của mình, người học Phật cần tỉnh táo đối chiếu những lời dạy và cách sống của thầy với Kinh - Luật. Nếu không đúng với Kinh-Luật thì hết sức cẩn trọng, không mù quáng tin theo vì vị ấy đã thực hành phi pháp.
Ảnh minh hoạ.
Thế nào là đầy đủ tri kiến?
(Ngày Nay) - Thế Tôn từng dạy, những ai đến với giáo pháp của Ngài là để thấy chứ không phải để tin. Chính quan điểm đúng đắn, sự thấy biết chính xác sẽ dẫn đường cho tư duy và hành động đúng đắn, hướng đến Chân Thiện Mỹ.
Lời Phật dạy về pháp thiểu dục tri túc
Lời Phật dạy về pháp thiểu dục tri túc
(Ngày Nay) -  Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đem đến nhiều lợi ích cho xã hội, giúp con người cải thiện đời sống vật chất, đưa con người lên một tầm cao mới, là cơ hội quý báu để một dân tộc, một đất nước vương lên kịp sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.
Lời Phật dạy về mười sự công đức có được khi giữ giới
Lời Phật dạy về mười sự công đức có được khi giữ giới
(Ngày Nay) - “Giới luật còn là Phật pháp còn” hay “Sau khi Ta diệt độ, hãy lấy Giới luật làm thầy” đã nói lên tầm quan trọng của giới luật. Thế Tôn thiết lập giới luật vì mười pháp công đức, hàng đệ tử tuân thủ giới luật để được mười sự công đức.
Lời Phật dạy về sáu việc nên làm để đi tới thành công
Lời Phật dạy về sáu việc nên làm để đi tới thành công
(Ngày Nay) -  Việc tu tập, hướng thiện như bơi thuyền ngược nước, nếu không gắng sức chống chèo sẽ bị cuốn xuôi. Vì thế, biết bao người một thời hăm hở tu hành, tưởng chừng như sắp thành chánh quả, rồi chẳng bao lâu sau thì lối cũ ta về, an phận theo thế thường.
Lời Phật dạy về những lợi ích của người nghe thuyết pháp
Lời Phật dạy về những lợi ích của người nghe thuyết pháp
(Ngày Nay) - Một Phật tử nếu chỉ đơn thuần có niềm tin vào Tam bảo thì chưa đủ, ngoài niềm tin thì bắt buộc phải có sự hiểu biết chính xác, sâu sắc về giáo pháp. Vì rằng, niềm tin theo quan điểm của Thế Tôn phải là tịnh tín, tức do hiểu biết mới có niềm tin.
Lời Phật dạy về nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi của con người
Lời Phật dạy về nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi của con người
(Ngày Nay) - Vì vô minh, vọng kiến khiến con người khởi lòng tham lam, bực tức mà dẫn họ đi vào con đường tội lỗi và khổ đau. Muốn phá vô minh, vọng kiến phải nương vào trí tuệ của chính mình và muốn có trí tuệ phải có Chánh niệm Chánh định. Nhưng nếu chưa có Chánh niệm, Chánh định, cần nương theo Chánh niệm, Chánh định của Phật, Bồ-tát mới phá được vô minh, thấy được sự thật của cuộc đời, tức thấy điều nên làm và điều không nên làm.