Ảnh minh họa.
Ý nghĩa của Tiêu tai kiết tường thần chú
(Ngày Nay) - Tu theo Phật, chế ngự được thân, làm nó khỏe mạnh và chế ngự được tình cảm không tốt. Đầu tiên là tình cảm thương ghét buồn giận lo sợ khổ đau, tôi gọi là tình cảm ủy mị phải dẹp bỏ, đừng cho nó bộc phát, vì nó tạo thành bức màn tối đen làm mình không thấy Phật. Nói cách khác, bị thân vật chất và tình cảm che khuất khiến chân tánh không lưu lộ ra được.
Ảnh minh họa.
Ý nghĩa tụng kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư
(Ngày Nay) - Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất.
Ý nghĩa quá trình tìm đạo và tu chứng của Đức Phật
Ý nghĩa quá trình tìm đạo và tu chứng của Đức Phật
(Ngày Nay) - Khi tán thán Đức Phật, hàng đệ tử thường ca ngợi Ngài là bậc tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Tuy nhiên, lời tán thán ấy chắc hẳn cũng khiến không ít người băn khoăn về quá trình xuất gia tìm đạo, sự tự tu và tự chứng của Ngài…
Phóng sinh là tốt nhưng phải biết cách.
Phóng sinh như thế nào cho đúng cách?
(Ngày Nay) - Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh, và quan niệm nhân quả của sinh tử - luân hồi. Để hiểu việc này theo tinh thần giáo lý Phật đà, đại chúng hãy gạt bỏ những ồn ào và thiên kiến, lắng tâm đọc lại khai thị sau đây của Đại sư Thích Thánh Nghiêm (Trung Quốc).
Ảnh minh hoạ.
Làm sao để sống an vui, ý nghĩa trong cuộc đời
(Ngày Nay) - Để sống được an vui, ý nghĩa và cùng hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ. Chúng ta cần biết và chọn những người bạn trong “Thiện hữu thất sự” này mà giao lưu và chung sống vậy.
Đại lễ Phật đản là một trong những đại lễ vô cùng to lớn với người con Phật không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
Nguồn gốc và ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản
(Ngày Nay) -  Đại lễ Phật Đản là một trong những lễ lớn nhất trong Phật giáo, được tổ chức vào ngày 15 tháng Tư âm lịch hàng năm để kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời.
Theo Phật, chúng ta tu giới định tuệ. Tu giới để tâm chúng ta như hư không vì thực tế trong cuộc sống, chúng ta không phạm tội, chắc chắn họa tai không tới với mình được. (Ảnh minh hoạ)
Ý nghĩa nhiệm màu của Tiêu tai kiết tường thần chú
(Ngày Nay) - Tu theo Phật, chế ngự được thân, làm nó khỏe mạnh và chế ngự được tình cảm không tốt. Đầu tiên là tình cảm thương ghét buồn giận lo sợ khổ đau, tôi gọi là tình cảm ủy mị phải dẹp bỏ, đừng cho nó bộc phát, vì nó tạo thành bức màn tối đen làm mình không thấy Phật. Nói cách khác, bị thân vật chất và tình cảm che khuất khiến chân tánh không lưu lộ ra được.
Năm 2023, Lễ Tết Thanh minh sẽ bắt đầu từ ngày nào?
Năm 2023, Lễ Tết Thanh minh sẽ bắt đầu từ ngày nào?
(Ngày Nay) - Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân) và kết thúc vào khoảng 20 - 21/04 Dương lịch (khi bắt đầu Tiết Cốc Vũ).
Ảnh minh hoạ.
Ý nghĩa của nghi thức cạo đầu trong Phật giáo
(Ngày Nay) -  Khi xuất gia theo đạo Phật, cạo trọc tóc là nghi thức đánh dấu sự chuyển đổi từ một con người phàm tục trở thành nhà tu hành. Nghi thức này đã có từ thời đấng Thế Tôn còn tại thế cho đến nay và được thực hành ở mọi quốc gia có đạo Phật từ phương Đông đến phương Tây.
Từng câu trong bài kệ hồi hướng có ý nghĩa như thế nào?
Từng câu trong bài kệ hồi hướng có ý nghĩa như thế nào?
(Ngày Nay) - Hồi hướng công đức là chuyển tặng lại công đức mà mình tu tập được cho tất cả chúng sinh, cầu nguyện mọi người cùng hết khổ được vui, cuối cùng thành tựu Phật đạo. Cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng sau đây...
Lời Phật dạy về ý nghĩa sự vô thường của cuộc đời
Lời Phật dạy về ý nghĩa sự vô thường của cuộc đời
(Ngày Nay) - Trong kiếp người chỉ bảy tám mươi năm, với một người không hiểu nhân quả luân hồi sẽ cho rằng con người nên hưởng thụ đầy đủ vật chất của kiếp người rồi chết, rồi hết. Nhưng với con người có trí tuệ, hiểu đạo sẽ thấy chưa phải là sự chấm hết, mà vòng luân hồi sẽ khiến họ còn tái sanh mãi mãi.
Ý nghĩa danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
Ý nghĩa danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
(Ngày Nay) - Quán Âm là tên gọi tắt của Bồ tát. Quán Thế Âm Bồ Tát - danh xưng Ngài xuất phát từ một truyền thuyết của Phật giáo, tin rằng những người tu hành đạt tới chính quả, thì ngũ giác của họ có thể biến ảo, đa năng. Nghĩa là có thể dùng tai để “nghe” thấy hình ảnh, dùng mắt để “thấy” nghe âm thanh, lưỡi có thể nếm ngửi được mùi,…
Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo
Ý nghĩa của việc cúng dường đèn trong Phật Giáo
(Ngày Nay) - Cúng dường đèn với ý nghĩa trong tâm thắp sáng ngòn đèn, hiện tại tâm ta đang tối tăm, thì vào lúc này tâm ta thanh tịnh, trở về bản tánh Phật, ngọn đèn trong tâm sáng ra, cúng dường đèn này mới là trân quý giá trị nhất.
Bố thí Ba la mật là gì?
Bố thí Ba la mật là gì?
(Ngày Nay) - Bố thí Ba la mật gồm các loại sau đây: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí. Dưới đây chúng ta lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của các loại bố thí ấy.
 Ảnh minh họa.
Cúng dường là gì?
(Ngày Nay) - Cúng dường có nghĩa là gì? Từ cúng dường là nói trại của hai chữ cung dưỡng có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi.
Ảnh minh họa.
Ý nghĩa của pháp danh, pháp tự và pháp hiệu
(Ngày Nay) - Thời Đức Phật tại thế, chưa có pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Các Tỳ-kheo ở đời mang tên gì, khi vào đạo vẫn giữ nguyên tên đó như Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Đại Ca-diếp.