Ảnh minh họa.

Những lợi ích khi học Phật Pháp

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Ðạo Phật có mục đích làm cho người tu hành gạn lọc được bao nhiêu ô trọc của cõi đời, được sống một cuộc sống trong trắng, tinh khiết, không vướng chút bận nhơ của trần tục.

Thường chúng ta hay cho rằng: “Chỉ cần tôi sống tốt, làm những việc tốt là được”... Đây là sự ngộ nhận rất đáng tiếc.

Chúng ta nên biết: "Học Phật là học làm người giác ngộ và tỉnh thức”. Nhưng có một số người cho rằng, tôi chỉ cần làm người tốt là đủ rồi, cần gì phải giác ngộ, hiểu biết giáo lý Phật pháp! Tôi đâu cần phải hiểu chân tướng Vũ Trụ nhân sinh để làm gì?

Xin thưa, khi nào chúng ta trở nên một người hiểu biết và giác ngộ thì ta mới có khả năng làm người tốt viên mãn. Còn người tốt theo quan niệm thế gian chỉ là nằm trong phạm vi nhỏ bé, vẫn chưa thật viên mãn, và còn nhiều khiếm khuyết.

Chỉ khi nào chúng ta có Định và Tuệ, là người hiểu biết giáo lý của Phật pháp thì lúc đó chúng ta mới có khả năng trở thành một người tốt thật sự viên mãn hoàn toàn...

Phật pháp là vi diệu, là quý báu. Vậy, chúng ta không sử dụng quá phung phí hay quá dè xẻn:

- Phung phí: nói nhiều hơn làm, nói pháp không đúng nơi đúng chỗ, người nói hay mà chưa hành tốt, thường mượn Phật pháp để khoe hiểu biết.. Nên xảy đến tình huống:

"Anh nói hay vậy sao anh còn chưa tốt?" (cư sĩ mắc lỗi này là chủ yếu).

- Dè xẻn: Không đưa Phật pháp đến những nơi cần, không hoằng pháp sâu rộng trong công chúng....

Phật và Bồ Tát là những bậc đáng kính. Học tập và noi theo đức hạnh của các Ngài để đưa chúng ta đến giác ngộ và giải thoát...

Mục đích của Ðạo Phật là đem lại những kết quả đẹp đẽ sau này cho chúng sanh:

1. Chơn Thường:

Chúng sanh trôi lăn, lặn hụp trong biển sanh tử luân hồi, chúng sanh sống trong cảnh vô thường, khi trẻ khi già, khi lành khi ốm, khi sống khi chết...Ðạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ bị luật vô thường nói trên chi phối.

2. Chơn Lạc:

Chúng sanh đang sống trong cảnh giới tối tăm, buồn tủi, khổ đau, nếu có vui cũng chỉ vui được trong chốc lát, như người khát, uống nước mặn vào, đỡ khát trong chốc lát, rồi về sau lại càng khát hơn lúc đầu. Ðạo Phật có mục đích đem lại cho kẻ tu hành một sự an vui toàn vẹn và bất tận.

3. Chơn Ngã:

Chúng sanh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở chung quanh chi phối, ràng buộc, như kẻ tù tội bị giam hãm trong ngục thất, không bao giờ được tự do hoạt động theo ý muốn của mình. Ðạo Phật có mục đích làm cho những người tu hành được giải thoát hoàn toàn ra ngoài những trói buộc nói trên, làm cho con người đầy đủ năng lực để thực hiện ý nguyện tốt đẹp của mình, và sống một cuộc đời an nhiên tự tại.

4. Chơn Tịnh:

Chúng sanh đang sống trong cảnh giới ô trọc, lấm láp trong bùn nhơ của cõi tục, từ trong tâm hồn cho đến ngoài thể chất.

Ðạo Phật có mục đích làm cho người tu hành gạn lọc được bao nhiêu ô trọc của cõi đời, được sống một cuộc sống trong trắng, tinh khiết, không vướng chút bận nhơ của trần tục.

Không phải chỉ trong vị lai, Ðạo Phật mới đem lại lợi ích cho đời, ngay trong xã hội hiện tại, Ðạo Phật cũng đem lại nhiều lợi ích quý báu:

- Ðạo Phật, nhờ tinh thần Từ Bi, làm cho xã hội, nhân loại thương yêu nhau hơn.

- Ðạo Phật, nhờ ánh sáng Trí Tuệ, làm cho xã hội, nhân loại bớt si mê lầm lạc, thấy được đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phờ, giả dối.

- Ðạo Phật, nhờ tinh thần Bình Ðẳng tuyệt đối, san bằng được những bất công của xã hội, nhân loại, và làm cho cảnh giới Ta Bà này được sáng sủa, an vui hơn.

Ðó là những lợi ích mà Ðạo Phật đem lại cho cõi đời này.

Những lợi ích nói trên quý báu như thế, nhưng sẽ không bao giờ đến với chúng ta, nếu không học và hành theo Phật.

Tin cùng chuyên mục