Tin Mới

Thực phẩm biến đổi gen: Nhiều người ăn mà không biết

Thực phẩm biến đổi gen: Nhiều người ăn mà không biết

(Ngày Nay) - Hằng năm, Việt Nam nhập hàng triệu tấn ngô, đậu tương… biến đổi gen làm thức ăn chăn nuôi nhưng việc khai báo, kiểm soát chưa rõ ràng. Việc dán nhãn “biến đổi gen” được thực hiện rất ít, do đó, nhiều người ăn rau quả biến đổi...