Tin Mới

Bìa sách "Nhất Linh, cha tôi".

Nhất Linh, 'văn nhân trong văn nhân'

Văn chương Việt Nam đầu thế kỷ 20 còn rất lủng củng, câu chữ như tiếng nước ngoài nhưng Tự lực văn đoàn xuất hiện, mang theo thứ tiếng Việt trong trẻo lạ thường mà Nhất Linh có công lớn nhất", nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nói.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Yến qua đời ngày 4/7 tại nhà riêng ở Hà Nội.

Nghệ sĩ Hoàng Yến qua đời

Nghệ sĩ Hoàng Yến, bà Vi trong phim "Của để dành", qua đời vì tuổi già sức yếu tại nhà vào chiều 4/7, thọ 88 tuổi