Tin Mới

Người Turkana chia sẻ nước từ một hố đào. (Nguồn: Getty).

Bộ lạc khắc khổ nhất hành tinh

[Ngày Nay] - Dù ở giữa thời điểm mùa mưa nhưng hầu như tất cả những con sông tại khu vực sinh sống của người Turkana nằm ở phía Bắc Kenya lại cạn khô, không có một giọt nước. Hàng ngàn con vật đã chết, còn lại chỉ có lạc đà, dê...