Tin Mới

Nữ anh hùng vì môi trường xanh

Nữ anh hùng vì môi trường xanh

[Ngày Nay] - Có một người phụ nữ âm thầm nhiều năm nay làm việc với các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách về năng lượng tái tạo để giúp giảm sự lệ thuộc vào các dạng nhiên liệu hóa thạch và điện than tại Việt Nam. Đó là bà Ngụy Thị...